ของฝาก บ้านขนม เผือกทอด เผือกเส้น ข้าวตัง ทันจิตต์
ยินดีต้อนรับ ทุกๆท่าน เราคือ
ขนมทันจิตต์ Kanomtanchit

ครอบครัวนักรังสรรค์ขนมของฝาก ที่มีประวัติยาวนานกว่า 40 ปี
เราอยากส่งมอบความสุขที่กินได้ แบบไม่มีวันหมด ให้กับทุกๆคน

ของฝาก บ้านขนม เผือกทอด เผือกเส้น ข้าวตัง ทันจิตต์

จุดเริ่มต้นมาจาก คุณพ่อ “ทันจิตต์” ผู้หลงใหลในการทําขนม และคิดค้นเป็นสูตรเฉพาะแบบฉบับทันจิตต์ ถ่ายทอดมายังรุ่นลูก เกิดเป็น “ครอบครัวนักรังสรรค์ขนม”

ตัั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพทําขนมมากว่า 40 ปี เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว เราซึ่งเป็นรุ่นลูกเข้ามาช่วยเหลือกิจการต่อในช่วงการแพร่ระบาด Covid-19 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากบ้านทำขนมที่ส่งตามร้านต่างๆ ไม่มีชี่อแบรนด์ ไม่มีหน้าร้าน กลายเป็นแบรนด์ “ทันจิตต์” ที่อยากส่งต่อความสุขที่ทานได้แบบไม่มีวันหมด

จากจุดเริ่มต้น ปี พ.ศ. 2525 คุณพ่อทันจิตต์ ได้เริ่มต้นฝึกฝนการสไลด์เผือกเป็นรูปตะแกรงด้วยตัวเองจนเกิดเป็น “เผือกกรอบรูปตะแกรง” ที่สวยงาม

ของฝาก บ้านขนม เผือกทอด เผือกเส้น ข้าวตัง ทันจิตต์

ในฐานะลูกอยากบอกเล่าการเดินทางของ เผือกกรอบรูปตะแกรง ที่ผ่านการคัดเลือกเผือกมาอย่างดี ผ่านการเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนที่สืบทอดมายังรุ่นลูก ต่อให้มีคนอื่นทำเลียนแบบ ก็ไม่สามารถทำออกมาให้เหมือนได้

อยากให้ลูกค้าทุกคนเมื่อได้หยิบถุง เผือกกรอบรูปตะแกรง ขึ้นมาแล้ว ได้เห็นถึงความเพียรพยายามของคุณพ่อ มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ เหมือนที่เราได้ให้คุณค่ากับ เผือกกรอบรูปตะแกรง มากว่า 40 ปี

ของฝาก บ้านขนม เผือกทอด เผือกเส้น ข้าวตัง ทันจิตต์

เผือกกรอบรูปตะแกรง ตรา ทันจิตต์
Waffle Cut Taro Chips by Tanchit

เผือกกรอบที่มีลักษณะเป็นรูปตะแกรงแตกต่างจากเผือกกรอบทั่วไป รสสัมผัสการเคี้ยวที่สนุกสนาน ไม่เหมือนใคร

Testimonials

เป็นของฝากที่กินได้ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ให้และผู้รับ และเป็นขนมทานเล่นที่กรอบอร่อย สร้างความเพลิดเพลิน เมื่อได้เคี้ยวจนหยุดไม่ได้ ซึ่งได้รับเสียงยืนยันจากลูกค้าว่า กรอบ ไม่แข็งกระด้าง ลูกค้าทุกคนที่ได้กินแล้วติดใจ อยากส่งต่อขนมอร่อยๆ เพื่อมอบให้กับคนพิเศษต่อไป

ปัจจุบัน “ขนมทันจิตต์” ผลิตและจำหน่ายขนมออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเผือกทอด ได้แก่ เผือกกรอบรูปตะแกรง, เผือกเส้น รวมทั้งข้าวตัง ได้แก่ ข้าวตังหน้าหมูหยอง, ข้าวตังหน้าธัญพืช, ข้าวตังหน้าเนยสด

จากขนมที่แฝงไปด้วยคุณค่าของการพิถีพิถันและความปราณีต ผลิตออกมาเป็นขนมที่มีสูตรเฉพาะ และมีเอกลักษณ์ ความอร่อยได้สร้างความประทับใจให้ลูกค้ามากว่า 40 ปี ทำให้ “ขนมทันจิตต์” กลายเป็นบ้านขนมที่ทุกคนอยากนำไปมอบให้คนพิเศษ