เราคือ “ขนมทันจิตต์”

ครอบครัวนักรังสรรค์ ขนม ของฝาก ที่มีประวัติยาวนานกว่า 40 ปี

ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ประกอบอาชีพ “ทําขนม” มากว่า 40 ปี เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว เราซึ่งเป็นรุ่นลูกได้ตัดสินใจมาช่วยเหลือกิจการต่อจากคุณพ่อคุณแม่ในช่วงการแพร่ระบาด Covid-19 พัฒนาผลิตภัณฑ์ และต่อยอดจากบ้านทําขนม ของฝาก ที่ส่งตามร้านต่างๆ ไม่มีชื่อแบรนด์ ไม่มีหน้าร้าน จนกลายเป็นแบรนด์ “ทันจิตต์” ที่อยากส่งต่อ ของฝาก ที่ทานได้ แบบไม่มีวันหมด

ปี พ.ศ. 2525

จุดเริ่มต้น “ขนมทันจิตต์”

คุณพ่อ “ทันจิตต์” ได้คิดค้นในการเริ่มต้นทดลองและฝึกฝนการสไลด์เผือกเป็นรูปตะแกรงด้วยตัวเอง จนเกิดเป็นเผือกทอดกรอบรูปตะแกรงที่สวยงาม

ปี พ.ศ. 2525

ปี พ.ศ. 2530

ขยายช่องทางการขาย

คุณพ่อ “ทันจิตต์” ชื่นชอบในการทำขนม ทำให้ผลิตขนม ของฝาก ออกมามากมาย ได้แก่ เผือกกรอบรูปตะแกรง, เผือกเส้น, ข้าวตังหน้าต่างๆ, ทองม้วนแบบแผ่น

เริ่มขยายช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้น ตั้งแต่ขายส่งตามร้านค้า มีตัวแทนจำหน่าย จนกระทั่งมีหน้าร้านในซอยละลายทรัพย์

ปี พ.ศ. 2530

ปี พ.ศ. 2540

วิกฤตต้มยำกุ้ง

วิกฤตต้มยำกุ้ง ทำให้รายได้ลดลง จึงต้องปิดหน้าร้านในซอยละลายทรัพย์ แต่ยังคงผลิตและจัดส่งให้กับลูกค้า จากนั้นย้ายสถานที่ผลิตมาอยู่แถวนนทบุรี จนกระทั่งมีหน้าร้านจำหน่ายที่ตลาดพระราม 5 และสนามบินน้ำ

ปี พ.ศ. 2540

ปี พ.ศ. 2554

เหตุการณ์น้ำท่วม

เหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้หน้าร้านและสถานที่ผลิตนนทบุรี ได้รับความเสียหาย ต้องปรับปรุงสถานที่และฟื้นฟูกิจการ
สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครอบครัวของเรา คือ “ลูกค้า” ทำให้ยังคงยืนหยัดที่จะผลิตและจำหน่ายขนม ของฝาก ต่างๆ

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2563

การแพร่ระบาด Covid-19

การแพร่ระบาด Covid-19 ทำให้ไตรมาสแรกยอดสั่งซื้อสินค้าขนม ของฝาก หายไปทั้งหมด รุ่นลูกจึงตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่


เริ่มต้นจากการ Post ขายสินค้าใน Facebook Group มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้าน เนื่องจากคุณพ่อ “ทันจิตต์” เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ. 2563

ปัจจุบัน

เกิดเป็นแบรนด์ “ทันจิตต์”

จุดเริ่มต้นคุณพ่อคุณแม่ที่ประกอบอาชีพทำขนม มากว่า 40 ปี เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว … ทำให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดขนม ของฝาก เพื่อตอบแทนลูกค้าที่เชื่อใจและสนับสนุนกันมา

จาก “ขนมทานเล่น ของฝาก” ไม่มีชื่อแบรนด์ ไม่มีหน้าร้าน ได้สร้างความอร่อยและสร้างความประทับใจให้ใครหลายๆคน จนกลายเป็นตำนานของครอบครัวนักรังสรรค์ขนมแห่งความสุขที่ไม่มีวันหมด เกิดเป็นแบรนด์ “ทันจิตต์”

ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

ของฝาก บ้านขนม เผือกทอด เผือกเส้น ข้าวตัง ทันจิตต์

คุณพ่อ ทันจิตต์ ขันติศิริ (ทันจิตต์)
และ คุณแม่ ณัฐชนัญ เกตุทัต (ยัยกบ)

ของฝาก บ้านขนม เผือกทอด เผือกเส้น ข้าวตัง ทันจิตต์

กษิรา ขันติศิริ (เอ๋) (ซ้าย)
และ อัมภานุช บุพไชย (อีฟ) (กลาง)

เราต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ ของฝาก “ขนมทันจิตต์” โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จาก “เผือกทอด” อาศัยจุดแข็งของกิจการที่มีประวัติมายาวนาน มีใจรักในการทำขนมรังสรรค์ออกมาเป็น ของฝาก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยพัฒนา หน่วยงาน เครือข่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ และจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “ทันจิตต์”

ปัจจุบันเราสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์จาก “เผือก” ออกมาหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น “เผือกกรอบรูปตะแกรง” และ “เผือกเส้น” “เผือกแท่งอบกรอบ (Vegan)” รวมไปถึง “ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากเปลือกเผือก”

เผือกกรอบรูปตะแกรง ตรา ทันจิตต์
Waffle Cut Taro Chips by Grandpa Tanchit

ของฝาก บ้านขนม เผือกทอด เผือกเส้น ข้าวตัง ทันจิตต์

จากส่วนกลางของหัวเผือก สามารถแปรรูปออกเป็นผลิตภัณฑ์ “เผือกกรอบรูปตะแกรง (Waffle Cut Taro Chips) ตรา ทันจิตต์” โดยพัฒนา Product มาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา Packaging ร่วมกับบริษัท สตูดิโอ รูบิค จํากัด ภายใต้ โครงการ DNA Advance 2022 จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย

"เผือกแท่งอบกรอบ (Vegan) เคลือบรสกล้วยหอม"
และ "เผือกแท่งอบกรอบ (Vegan) เคลือบรสอะโวคาโด"

ของฝาก บ้านขนม เผือกทอด เผือกเส้น ข้าวตัง ทันจิตต์

จากส่วนขั้วและส่วนท้ายของหัวเผือก สามารถพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ “เผือกแท่งอบกรอบ (Vegan) เคลือบรสกล้วยหอม” และ “เผือกแท่งอบกรอบ (Vegan) เคลือบรสอะโวคาโด” เป็นขนมแปรรูปจากเผือกที่ไม่ผ่านกระบวนการทอด ไม่มีไขมันทรานส์ ไม่มีสารกันเสีย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ หลักสูตรนวัตกรรมแปรรูปอาหารสําหรับธุรกิจอาหารอนาคต โครงการบัณฑิต พันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ หลักสูตรนวัตกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองเท้าหนังจากเปลือกเผือก (Vegan Leather)

ของฝาก บ้านขนม เผือกทอด เผือกเส้น ข้าวตัง ทันจิตต์

จากเศษของเปลือกเผือกที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตขนมแปรรูปจากเผือก สามารถพัฒนาออกมาเป็น Vegan Leather และสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

“รองเท้าหนังจากเปลือกเผือก” ได้รับรางวัลอันดับ 8 จากการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเภทการออกแบบ (Design) ภายใต้โครงการดีพร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน Creative DIPROM in Circular Economy จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นอกจากนี้เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เกษตร (InRAC) Intelligent of Robotics and Automations for Agriculture Center คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อพัฒนาพื้นที่และกระบวนการปลูกเผือกให้ได้มาตรฐาน GAP รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น